РИЗИКИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЗАГРОЗА МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Оксана Миронівна Десятнюк

Анотація


Десятнюк О. М. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави.

 

Визначено структуру ризиків фіскальної політики та основні чинники їх прояву. Виявлено взаємовплив і взаємозв’язок макроекономічних і фіскальних ризиків. Обґрунтовано домінуючі напрямки мінімізації ризиків фіскальної політики в напрямку забезпечення макроекономічної стабільності держави.

 

Desjatnuk O. Fiscal policy risks as a threat to state macroeconomic stability.

 

The structure of fiscal policy risks and main factors of its display are determined. The influence of macroeconomics and fiscal risks on each other and the connection between them is defined. The dominant ways of minimization the fiscal policy risks towards providing state macroeconomic stability are grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – С. 19.

Василик О. Д. Теорія фінансів : Підруч. – К. : НІОС, 2000. – С. 287.

Ризики фіскальної політики у 2010 р. : чинники та механізми подолання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// old.niss.gov.ua/ monitor/march2010/17.htm.

Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2010 рік / І. Ф. Щербина, А. Ю. Рудик, В. В. Зубенко та ін. ; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи”, USAID. – К., 2011. – С. 66.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Офшорна_зона; // economics.unian.net/ukr/detail/120282.

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік / Підготовл. Департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати. – Рахункова палата України, 2012. – 65 с.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/control/uk/index.

Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи : Монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін. ; За ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2008. – С. 47.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С.169.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019