ОСОБЛИВОСТІ ПІЛЬГОВОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ IT-ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Віра Мирославівна Кміть

Анотація


Кміть В. М. Особливості пільгового режиму оподаткування для вітчизняної ІТ-галузі України.

 

Виявлено основні тенденції і протиріччя, що характеризують роль IT-галузі у стимулюванні інвестиційно-інноваційної активності як на макро-, так і на мікрорівнях. Розглянуто актуальні питання податкової політики підтримки розвитку індустрії програмної продукції та розкрито особливості пільгового режиму оподаткування для вітчизняної IT-галузі.

 

Kmit` V. Features of preferential tax treatment for domestic IT-industry.

 

The main tendencies and contradictions that characterize the role of the IT-industry are found in stimulating investment and innovation activity both at the macro and micro levels. The current issues of tax supporting the development of software industry policy are considered; the features of preferential tax treatment for domestic IT-industry are revealed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


ІТ-ринок в Україні // Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/23852.htm.

Tapping Ukraine’s IT potential // Financial Times [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogs.ft.com/beyondbrics/2012/08/22/tapping-ukraines-it-outsourcingpotential/#axzz24LI21gQa.

Украина поднялась на 15 место в мировом IT- рейтинге [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.lb.ua/telecom/2012/04/05/144564_ukraina_podnyalas_15_mest_mirovom.html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_ campaign=themehttp://economics.lb.ua/ telecom/2012/04/05/144564_ukraina_podnyalas_15_mest_mirovom.html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_campaign=theme.

Азаров хочет сделать IT-отрасль локомотивом экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.lb.ua/ telecom/2012/02/15/136920_azarov_hochet_ sdelat_itotrasl.html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_campaign=theme.

Тігіпко хоче, щоб пільги для IT-галузі швидко були прийняті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/ news/2012/02/27/317147/.

Інтерв’ю Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В.Семиноженка “Українській правді” від 1.06.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/2010-10-05-14-41- 28/785--q-q-1-2012- .

IT нужна бессрочная налоговая поддержка, а не эксперименты [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics. lb.ua/telecom/2012/01/18/132471_it_nuzhna_ bessrochnaya_nalogovaya.html.

В Україні створять сприятливішу систему оподаткування для ІТ-компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. dknii.gov.ua/2010-12-28-09-38-38/784-2012-05- 31-14-59-13.

Закон України від 2.11.2012 р. №5450-VI “Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ news/25971.html.

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції. Номер реєстрації : 8267/П від 20.06.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=39951.

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції Номер реєстрації : 9744/П від 21.03.2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=42378.

Лист ДПС у м. Києві від 02.10.2012 р. №6239/10/06-408 “Щодо пільг з ПДВ в IT-сфері” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/22030.

Закон України від 5.07.2012 р. №5091- VI “Про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції” [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/5091-vi.

Пішковцій С. Верховна Рада прийняла закон про пільги для ІТ у першому читанні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://watcher.com.ua/2012/03/23/verhovna-radapryynyala-zakon-pro-pilhy-dlya-it-u-pershomuchytanni/.

Аутсорсинг // Матеріал з вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019