ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Галина Василівна Василевська

Анотація


Василевська Г. В. Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні.

 

Розглянуто тенденції розвитку преференційного оподаткування в Україні. Проаналізовано динаміку показників оцінки дієвості преференційного оподаткування, проведено моніторинг вітчизняних технологій його реалізації. Досліджено вплив податкових преференцій на основні макроекономічні показники, а також преференційного оподаткування на взаємозв’язок соціальної та економічної сфер суспільства.

 

Vasylevska H. The features functioning of preferential taxation in Ukraine.

 

The trends of preferential taxation in Ukraine is considered. The dynamics of indicators to measure the effectiveness of preferential taxation is analysed; a monitoring of the national technologies of preferential taxation is conducted. The effect of tax preferences is defined for the main macroeconomic indicators as well as the effects of preferential taxation on the relationship of social and economic spheres of society.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основні соціально-економічні показники : Україна у цифрах у 2010 році / Держ. ком. статистики України ; За ред. О. Г. Осауленко. – К. : Державний комітет статистики України, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/.

Статистичний щорічник України за 2000 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державний комітет статистики України, Техніка, 2001. – 598 с.

Основні показники економічного і соціального розвитку України / Усе про бюджет : за даними Міністерства фінансів України // Міністерство фінансів України. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. minfi n.gov.ua/fi le/link/281303/fi le/november.pdf.

Геєць В. М. Бюджетна політика в Україні : проблеми і перспективи // Дзеркало тижня. – 2004. – 7–13 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2040/45494/.

Finanse / Z. Fedorowicz, J. Ostaszewski, I. Alef-Bolkowiak i in. ; Pod. red. naukową J. Ostaszewskiego. – 4 wydanie. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji sp. o.o., 2008. – 485 s.

Owsiak S. Finanse publiczne : teoria i praktyka. – 3 wydanie, zmienione. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2006. – 838 s.

Діяльність податкової служби за 1999 рік : Статистичний збірник / Відп. за вип. В. І. Ніколайченко. – К. : ДПА України, 2000.

Наказ Державної податкової адміністрації України та Держкомстату України “Про затвердження форми звіту № 1-ПП, Інструкції про порядок її заповнення та Правил обліку податку на додану вартість з метою вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України” від 23.07.2004 № 419/53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/ doc/?uid=1031.936.0.

Інноваційна активність : наукова та інноваційна діяльність (2000-2010 рр.) : наука та інновації : статистична інформація 2011 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/.

Лендел М. А., Швардак С. В. Перспективи розвитку інноваційної діяльності у галузі харчової промисловості // Збірник науково технічних праць : Науковий вісник НЛТУ України / Мукачівський ДУ : Національний лісотехнічний університет України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 222–227 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnltu/21_10/222_Len.pdf/.

Надходження заявок на об’єкти промислової власності у 1992 – 2011 рр. : поточна статистика : плани та звіти // Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdip.gov.ua/ua/ statistic_nadxod.html.

Внесено охоронних документів до державних реєстрів у 1992 – 2011 рр. : поточна статистика : плани та звіти / Офіц. веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdip.gov.ua/ua/table7.

США планують розширити мережу швидкісного Інтернету // Голос Америки. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// www.voanews.com/ukrainian/2010-03-16-voa9. cfm?renderforprint=1/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019