ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВТРАТ

Марія Михайлівна Фільо

Анотація


Фільо М. М. Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат.

 

Розглянуто зміст понять “ефективність” та “інституційна ефективність”. Роз- раховано показники ефективності контрольно-перевірочної роботи, бюджетної та фінансової ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат. Здійснено оцінку ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат.

 

Filjo M. Fiscal and social-economic results of tax losses.

 

The concepts “efficiency” and “institutional effectiveness” are reviewed. The performance indicators of control work, budget and financial efficiency of fiscal institutions of tax losses minimizations are calculated. The model evaluating the effectiveness of fiscal institutions of tax losses minimizations are constructed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с. : іл.

Синк Д. С. Управление производительностью : планирование, измерение и оценка, контроль и повышение : Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1989.

Руденков И. А. Экономическая эффективность институтов : оценка и факторы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bsu.by/Cache/pdf/389353.pdf.

Адамик В. В., Куревіна І. О. Оцінка ефективності та рівня інституційного забезпечення розвитку людського капіталу Львівського регону // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2 (3). – С. 79 – 86.

Истомин С. В. Анализ эффективности институционального механизма России // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 31 (246). – С. 65–70.

Офіційний веб-сайт ДПС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. sta.gov.ua/control/uk/index.

Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. – М. : Наука, 1978. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019