ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ

Марія Василівна Черватюк

Анотація


Черватюк М. В. Вплив державної фінансової політики на розвиток малого бізнесу.

 

Розглянуто напрями впливу державної фінансової політики на розвиток малого бізнесу, а також законодавчі і реальні умови збалансування економічних інтересів малого бізнесу, його фінансова підтримка з боку держави. Запропоновано конкретні пропозиції в цьому напрямку і визначено перспективи подальших наукових досліджень.

 

Chervatjuk M. The impact of the state financial policies on small business development.

 

The areas of influence of the state financial policy on the development of small business are considered. Legislative and real conditions of balancing economic interests of a small business, its state financial support are stated. Specific suggestions in this regard are made and further research is determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Озеров И. Х. Основы финансовой науки. – 3-е изд., доп. – М. : 1910. – 352 с.

Конотопов М. В., Сметанин С. И. Из тупика. Экономический опыт мира и путь России. – М. : Академический проспект, 2000. – 245 с.

Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Закон України. “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” № 4618Л/І від 22.03.12 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Звітні матеріали Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.dkrp.gov.ua.

Основні показники діяльності малих підприємств. Статистичні дані Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.ukrstat. gov.ua.

Головне управління статистики у Чернівецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.km.ukrstat.gov.ua.

Податковий кодекс України (затверджений Верховною Радою України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–17.

Щодо ефективності підтримки та перспектив розвитку малого підприємництва у регіонах. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //www.niss.gov.ua/articles/903/.

Гречко А. В. Податковий аспект регулювання діяльності малих підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : economy. kpi.ua/uk/taxonomy/term/155.

Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 р. зі змінами станомна 01.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/ show/4618-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019