МЕТОДИКА ОЦІНКИ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Ірина Ігорівна Білоус

Анотація


Білоус І. І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпечення її подолання.

 

Охарактеризовано основні підходи та критерії визначення межі бідності. Наведено основні показники бідності в Україні за останні роки. Визначено джерела фінансового забезпечення подолання бідності населення в Україні.

 

Bilous I. Method of estimation of poverty in Ukraine and problems of financial support to overcome.

 

The basic approaches and criteria for determining the poverty line are characterized. Basic indicators of poverty in Ukraine in recent years are offered. The sources of financial support to overcome poverty in Ukraine are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Людський розвиток в Україні : інноваційний вимір : Монографія / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, Т. В. Боліла та ін. ; За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с.

Совершенствование регулирования минимальной заработной плати в Украине / В. Н. Новиков, Г. Т. Куликов, В. В. Семенов // Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 68–76.

Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України / О. О. Зотова, О. І. Крикун, Л. М. Черенько та ін. ; За ред. Л. М. Черенько. – К. : ТОВ “Видавництво “Консультант”, 2006. – 428 с.

Лібанова Е. М. Бідність : визначення, критерії та показники // Україна : аспекти праці. – 1997. – № 7. – С. 7.

Указ Президента України “Про стратегію подолання бідності” від 15.08.2001 р. № 637/2001 // Офіційний вісник України. – 31.08.2001. – № 33.

Закон України “Про прожитковий мінімум” станом на 01.06.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http.www.rada.gov.ua.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/ua/ media/45-prosperity-poverty-reduction-andmdgs/1400-2012-10-17-17-37-01.

Бідність в Україні : методика та практика аналізу. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 53 с.

Комітет статистики Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int/ comm/ eurostat/ newcronos.

Синицина И. Бедность и пути преодоления в странах СНГ // Эковест. – 2006. – № 5. – С. 135–170.

Аналітична записка, підготовлена Соціально-економічним департаментом апарату ФПУ за участю науковців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fnpk.org.ua/ index_web_fi les/Analitika_2011.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019