ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Володимир Ігорович Дмитрів

Анотація


Дмитрів В. І. Фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України.

 

Проаналізовано поняття “фінансове регулювання”, визначено основні проблеми інноваційного розвитку економіки і шляхи їх подолання в Україні. Досліджено структурні елементи фінансового механізму.

 

Dmytriv V. Financial regulation of innovative development economy of Ukraine.

 

The concept “financial regulation” is analysed. Basic problems of innovative development of economy and ways of solution in Ukraine are determined. Structural elements of financial mechanism are investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Корецька С. О. Джерела фінансування інноваційних інвестицій в Україні // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 9–11.

Юрій С. І., Федосов В. М. Фінанси. – К. : Знання, 2012. – 687 с.

Шовкун І. Податкові фактори техноло- гічного розвитку економіки // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 40–53.

Фінанси / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – К. : Знання, 2006. – 247 с.

Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : Монографія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019