ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНИ

Надія Петрівна Лубкей, Світлана Петрівна Крамарчук

Анотація


Лубкей Н. П., Крамарчук С. П. Практика та проблематика бюджетного кредитування в Україні.

 

Розглянуто практику надання та погашення кредитів з Державного бюджету України. Визначено основні проблеми бюджетного кредитування на сучасному етапі та обґрунтовано рекомендації щодо їх вирішення.

 

Lubkej N., Kramarchuk S. Practice and problems of the budget lending in Ukraine.

 

The practice of the allocation and repayment of credits from the State budget of Ukraine is considered. The main problems of the budget lending at the present stage are defined and the recommendations regarding solve them are grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Державний кредит : навчально-методичні матеріали до вивчення курсу / Н. П. Лубкей, О. І. Тулай, Н. І. Карпишин та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 106 с.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17 (у редакції від 07.11.12 р.) / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету” № 1223 від 30.09.2011 р. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article%3fart_id=319348&cat_id =285157.

Річні звіти про виконання Державного бюджету України / Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147449&&documentLi st_stind=1.

Державний борг та гарантований державою борг / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/ main?cat_id=287148.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” № 4282-17 від 22.12.2011 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/4282-17.

Письменний В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 151–158.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019