ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Олег Васильович Дишкант

Анотація


Дишкант О. В. Повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи.

 

Розкрито сутність та особливості функціонування Рахункової палати України. Проаналізовано повноваження Рахункової палати з контролю у бюджетному процесі. Систематизовано чинники, які впливають на її діяльність; запропоновано напрямки підвищення ефективності та результативності її роботи.

 

Dyshkant O. Plenary powers of the Accound chamber in the budgetary process: realities and prospects.

 

Essence and features of functioning of the Account chamber are exposed in Ukraine. Plenary powers of the Account chamber on control in a budgetary process are analysed. Factors that influence on its activity are systematized; directions of increase of efficiency and effectiveness of its work are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року // Голос України. – 2010. – № 143.

Висновок щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index.

Декларація про загальні принципи діяльності вищих органів фінансового контролю держав-учасниць СНД, прийнята в Києві 8 червня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/ uk/index.

Дмитриев Ю. А., Измайлова Ф. Ш. Проблема контроля и ответственности в деятельности органов государственной власти // Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 89.

Закон України “Про Рахункову палату” від 11.07.1996 р. № 315/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 р. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р. № 158-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. dkrs.gov.ua.

Конституційна Асамблея схвалила пропозицію щодо необхідності внесення змін до статті 98 Конституції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. president. gov.ua/news/25477.html?PrintVersion.

Лімська декларація керівних принципів контролю, прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/ control/main/uk/index.

Наказ Голов КРУ від 09.08.2002 № 168 “Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua.

Лук’янов В. Рахункова палата має контролювати дохідну частину бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.unn.com.ua.

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.2000 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України “Про чинність Закону “Про Рахункову палату” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/67595.

Роман Магута виступає за повернення Рахунковій палаті функцій контролю за доходами Держбюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrinform.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019