МЕХАНІЗМ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ

Олена Володимирівна Петрушка

Анотація


Петрушка О. В. Механізм призначення пенсій державним службовцям.

 

Проаналізовано практику виплат пенсій державним службовцям в умовах реформування пенсійної системі. З’ясовано недоліки у функціонуванні спеціального механізму формування пенсійних виплат службовцям сектору державного управління. Досліджено ризики застосування спеціальних режимів формування пенсій для Пенсійного фонду України. Окреслено напрямки вдосконалення практики визначення розмірів пенсій державним службовцям.

 

Petrushka O. Mechanism of setting the pensions of civil servants.

 

Practice pensions for civil servants is analysed in terms of reforming the pension system. It is found shortcomings in the functioning of the special mechanism of formation of pension benefits to employees of the general government. The use of special risks regimes of pensions to the Pension Fund of Ukraine is investigated. The directions improve the practice of determining the pensions of civil servants are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації “пенсійного портфеля” : аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, А. М. Авчухова ; За ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 104 с.

Закон України “Про державну службу” від 17.11.2011 р. № 4050-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/ laws/show/4050-17/print1329866308695479/.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-VI від 9 липня 2003 р. Зі змінами і доповненнями станом на 12.03.2011 р. [Електронний ресурс] : Ре- жим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1058-15/.

Соціальний захист населення України. Статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики, 2010. – 124 с.

Соціальний захист населення України. Статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики, 2012. – 119 с.

Пенсійна реформа в Україні : напрями реалізації : Монографія / Е. М. Лібанова, А. О. Бахмач, О. А. Васильєв та ін. ; За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2010. – 270 с.

Молдован О. О. Державні фінанси України : досвід та перспективи реформ : Монографія. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019