ТРАНСМІСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

Михайло Миколайович Федірко

Анотація


Федірко М. М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу.

 

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти функціонування трансмісійного механізму монетарної політики Європейського валютного союзу. Досліджено його структуру, особливості використання інструментів та передавальних каналів. Проаналізовано останні заходи Європейського центрального банку щодо макроекономічної стабілізації в Європейському валютному союзі в період фінансово-економічної кризи.

 

Fedirko M. Transmission mechanism of monetary policy in European currency union.

 

Theoretical and practical aspects of the functioning of the monetary transmission mechanism in the European central bank are considered. The structure of monetary transmission mechanism, usability tools and transmission channels are investigated. Precent monetary policy measures of the ECB concerning macroeconomic stabilization in the European monetary union during financial and economic crisis are evaluated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег – М. : Гелиос, 1999. – 352 с.

Bernanke, B. S. and Gertler, M. 1995. Inside the Black Box : The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. Journal of Economic Perspectives 9, 27-48.

Mishkin F. The Transmission Mechanism and the Role of Asset Prices in Monetary Policy // National Bureau of Economic Research. 2001. NBER Working Paper № 8617. – 23 p.

Campbell T., Kracaw W. Information production market signaling and the theory of financial intermediation // J. of Finance. – 1980. –Vol. 35, № 4. – P. 863–882.

Angeloni I. Monetary transmission in the euro area : early evidence with M. Ehrmann // Economic Policy. – 2003. – № 37. – 28 p.

Gerlach S. The Monetary Transmission Mechanism : Evidence from the G-7 Countries/ Bank for international settlements// Monetary and economic department. – 1995. – 49 p.

Taylor J. B. The monetary transmission mechanism : an empirical framework // Journal of economic perspectives. – 1995. – Vol. 9, № 4. – 11–26 p.

Hubbard R.G. Capital-market imperfections, investment and the monetary transmission mechanism/ Department of Economics and Graduate School of Business Columbia University. – 2000. – 44 p.

Адамик Б. П. Вибір цільової спрямованості монетарної політики в Україні // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 72–81.

Аржевітін С. М. Канали монетарної трансмісії // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 13.

Дзюблюк О. Оптимізація передавального механізму грошово-кредитної політики центрального банку // Вісник НБУ. – 2003. – № 1. – C. 32–37.

Козюк В. В. Політика Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку : порівняння з позиції сучасної монетарної теорії та проблем глобалізації // Економічна теорія. – 2007. – № 1. – С. 65–75.

Монетарний трансмісійний механізм в Україні : Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9 / В. І. Міщенко, О. І. Петрик, A. B. Сомик, P. C. Лисенко та ін. – К. : Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008. – 144 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Монетарні трансмісійні механізми та їх вплив на забезпечення відтворювальних процесів в економіці України // Стратегія монетарної політики : проблема вибору та застосування. Матеріали науково-практ. конференції. – К., 2002. – С. 7–12.

Сомик А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи : кредитний та процентний канали // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 24–32.

Унковська Т. Є. Трансмісійний механізм монетарної політики в контексті економічного зростання // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 2. – С. 89–100.

Моисеев С. Р. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики // Бизнес и банки. – 2002. – № 45. – С. 1–5.

Monetary transmission mechanism ECB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/ index.en.html.

Speech by Benoît Cœuré, member of the Executive Board of the ECB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ecb.int/press/key/ date/2012/html/sp120326.en.html.

Smidkova K. The transmission mechanism of monetary policy at the beginning of the third millenium, WUSTL Working Paper, 2001. – 25 p.

Objective of monetary policy ECB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ecb.europa.eu/mopo/intro/objective/html/index. en.html.

The monetary transmission Bank of England [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bankofengland.co.uk/publications/ Documents/other/monetary/montrans.pdf.

Stock market index EURO STOXX 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stoxx.com/indices/index_information. html?symbol=SX5E.

Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:004 7:0199:en:PDF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019