НОВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Людмила Миколаївна Кострач

Анотація


Кострач Л. М. Новітній інструментарій українського ринку цінних паперів.

 

Досліджено новий для вітчизняного ринку цінних паперів синтетичний фінансовий інструмент – опціон на ф’ючерсний контракт з індексом акцій Української біржі в кон- тексті перспектив його застосування для хеджування ризиків портфельних інвесторів.

 

Kostrach L. New financial instrument of market securities in Ukraine.

 

It is explored an option on futures contract with the stock index of the Ukrainian exchange is a new for domestic market of securities a synthetic financial instrument in the context of the prospects of its application to hedge the risks of portfolio investors.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Річний звіт Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку за 2011 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www. ssmsc.gov.ua.

Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – 3-е изд., дополн. – М. : Научно-техническое общество им. Академика С. И. Вавилова, 2009. – 426 с.

Іващук Н. Л. Особливості застосування одинарних опціонів // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4 (70). – С. 86–96.

Купрій Н. Математична модель оцінювання ринкової ціни акції в момент виконання опціону // Вісник Львівського університету. – 2007. – № 37(1). – С. 685–690.

Примостка Л. О. Фінансові деривативи : аналітичні та облікові аспекти : Монографія. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 с.

Сохацька О. М. Фінансовий інжиніринг : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.

Томсетт Майкл С. Торговля опционами : спекулятивные стратегии. Хеджирование, управление рисками : Пер. с англ. – М. : Издательский дом “Альпина”, 2001. – 360 с.

Офіційний сайт Української біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ux.ua/s42.

Сайт інвестиційної компанії “Альтана Капітал” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://altana-capital.com/analytics/graphs/pfts.html?pfts_reskind=1&pfts_data=0&pfts_period=5.

Ф’ючерсний контракт на індекс акцій Української біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/ru/contract. aspx?code=UX-9.12.

Зразкова форма ф’ючерсного контракту на індекс українських акцій (індекс UX) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fs.ux. ua/fi les/111.

Методика розрахунку теоретичної ціни опціону та коефіцієнта “дельта” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/s146.

Динаміка ф’ючерсного контракту на індекс UX за 19.07.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/ru/ contract.aspx?code=UX-9.12.

Угода про систему заходів щодо зниження ризиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fs.ux.ua/fi les/112.

Правила торгівлі в секції строкового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ux.ua/s87.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019