СТАНОВЛЕННЯ МОРСЬКОЇ МИТНОЇ ВАРТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ХVIII–ХХ СТ.)

Олександр Анатолійович Фрадинський, Андрій Іванович Машко

Анотація


Фрадинський О. А.,  Машко А. І. Становлення морської митної варти в Російській імперії (ХVIII-XX століття).

 

Дослідижено історичні аспекти зародження та становлення підрозділів морської митної варти як ефективного інструменту боротьби з контрабандою на морі.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


На защите экономических интересов России на море (1801–1893 гг.) / В. Боярский, Г. Карпов, А. Плеханов // Ветеран границы. – 1996. – № 3. – С. 34–40.

Из истории морской пограничной стражи в России / С. С. Жамкочьян, А. Ю. Пиджаков, Б. А. Смыслов, А. В. Татаренко // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии. – 2008. – № 3. – С. 6–16.

Зайцева Л. П. Знамена и флаги Отдельного корпуса пограничной стражи (ОКПС) Российской империи (1893–1917 гг). // Гербовед. – 2005. – № 83. – С. 128–141.

Історія митної справи в Україні : Монографія / К. М. Колесников, О. М. Мороз, Г. М. Виноградов та ін. ; За ред. П. В. Пашка, В. В. Ченців. – К. : Знання, 2006. – 606 с.

Куликов В. Форма одежды моряков флотилии отдельного корпуса пограничной стражи 1897–1917 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pvrf.su/forma/ mor/1897-1917 html.

Морские пограничники России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vmf-dmb. clan.su/forum/33-49-1.

Пограничная стража. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/80841/%D0%9F%D0%BE %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8% D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019