РЕГУЛЯТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Олександр Валерійович Дзюблюк

Анотація


Дзюблюк О. В. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінансових ринках.

 

Розглянуто основні аспекти механізму реалізації валютної політики як головного інструменту держави у подоланні наслідків фінансової кризи. Обґрунтовано необхідність забезпечення стабільності обмінного курсу національної валюти, а також застосування обмежувальних заходів валютної політики як необхідної умови нормалізації ситуації на фінансовому ринку.

 

Dzyublyk O. The regulative mechanism of currency policy in the period of crisis on financial markets.


The basic aspects of regulative mechanism of currency policy are examined as a main instrument of the state in vercoming of consequences the financial crisis. The necessity of providing of exchange rate stability of national currency is grounded, and also application of restrictive measures of currency policy as necessary condition of normalization the situation at
the financial market.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік / Схвалено рішенням Ради Національного банку України № 16 від 5.12.2012 р.

Про стан платіжного балансу у ІІІ кварталі 2012 року // Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58128.

Зовнішній борг України на кінець ІІІ кварталу 2012 року // Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71174.

Монетарний огляд за ІІІ квартал 2012 року // Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document?d=126387.

Бюлетень Національного банкуУкраїни. – 2012. – № 12. – 187 с.

Національний банк України : Річний звіт за 2011 рік. – 186 с.

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті : Постанова Правління Національного банку України № 475 від 16.11.2012 р.

Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті : Постанова Правління Національного банку України № 479 від 16.11.2012 р.

Про порядок виплати переказів із-за кордону фізичним особам: Постанова Правління Національного банку України № 476 від 16.11.2012 р.

МВФ допускає можливість обмеження руху капіталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newsru.ua/finance/05dec2012/kjkd.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019