ОЦІНКА РИЗИКІВ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Богдан Любомирович Луців, Ольга Ігорівна Заславська

Анотація


Луців Б. Л., Заславська О. І. Оцінка ризиків кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків.

 

Проаналізовано ризики кредитно-інвестиційної діяльності вітчизняних банків. Розглянуто основні види інвестиційних ризиків банківської діяльності.

 

Lutsiv B., Zaslavska O. Estimation of risks of the credit and investment activities of commercial banks.

 


The credit risks of the credit and investment activities of domestic banks are analyses. The main types of investment banking risks are examined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Banking Industry Country Risk Assessment : Ukraine [Електронний ресурс] / Standard & Poor’s. – Режим доступу : http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245333605517.

Банковские системы стран СНГ и Украины : влияние кризиса в Еврозоне [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kreditprombank.com/upload/content/512/

Vliyanie%20krizisa%20evrozoni%20na%20BS%20Ukraini%20i%20stran%20SNG.pdf.

Банковский сектор Украины. Теперь устойчивее? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kreditprombank.com/upload/content/512/Fitch_Ratings.pdf?social.

Белінська Я. В. Щодо ризиків банківської діяльності у післякризовий період [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/467/.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” № 1533-VI від 23.06.2009 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=1533-17.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг” № 3795-VI від 22.09.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3795-17.

Закон України “Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2001 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/z0841-01/print1329931573824533.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.bank.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019