ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Софія Миколаївна Лобозинська

Анотація


Лобозинська С. М. Економічний аналіз розвитку банківської системи України в роки незалежності.

 

Проаналізовано процес еволюції банківської системи України. Виокремлено характерні ознаки кожного із періодів. Досліджено впливи макроекономічного середовища на стан банківського бізнесу. Окреслено перспективи розвитку вітчизняної банківської системи у майбутньому.

 

Lobozynska S. The economic analysis of banking system development in years of independence of Ukraine.

 


The evolution of the banking system Ukraine is analysed. Special sings of each of the periods are characterised. The impact of macroeconomic environment on the banking business is revealed. The prospects of the domestic banking system in the future are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах реформування економіки : Монографія. – К. : Поліграф-книга, 2000. – 512 с.

Банківське право : українське та європейське / П. Д. Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий. – К. : Атіка, 1999. – 400 с.

Банківський капітал : історія, теорія, досвід / С. К. Реверчук, У. В. Владичин, М. Б. Паласевич – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 276 с.

Стрельбицька Л. М., Стрельбицький М. П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : Монографія. – К. : Кондор, 2004. – 600 с.

Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 42–52.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ukrstat.gov.ua.

Гусев Ю., Погремушный В. Акселераты // Бизнес. – 2006. – № 23. – С. 44–49.

Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України // Вісник НБУ. – 2008. – № 4. – С. 2–7.

Продовжують зростати основні показники діяльності українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kuchma.org.ua/institute/monitoring/482d41af8fb72/htm.

Гришанков Д., Самиев П. Мощная, открытая, суверенная [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bankir.ru/analytics/ nadzor/7/127498/htm.

Банківський нагляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Чуб О. Становлення та розвиток банківської системи України в контексті присутності іноземного капіталу // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С. 81–89.

Дії Національного банку України в пері- од загострення світової фінансової кризи. Аналітичний звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.bank.go.ua.

Річний звіт про діяльність банківського нагляду України у 2007 році. Інформаційні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. bank.gov.ua.

Германова О. Триває робота щодо створення Податкового кодексу // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 12 – С. 3–4.

Вяземський А. Зачем банки в Украине наращивают капитал // Дело. – 2009. – 13 марта – С. 14.

Герасимова Т. Кабмин держит банки на голодном пайке // Дело. – 2009. – 29 янв. – С. 6.

Форум ПМФУ : Огляд банківської системи України – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.bancografo.com.

Банківська система України – результати діяльності у 2011 році. Українське кредитно-рейтингове агентство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www/nabu.com. ua/analysis/analysis_reser/pdf.

Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2012 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.finance.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019