ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Орест Васильович Кореновський

Анотація


Кореновський О. В. Теоретичні основи формування фінансових механізмів сталого розвиткусоціально-економічної системи.

 

Досліджено теоретико-методологічні аспекти формування фінансового механізму в контексті переходу функціонування соціально-економічної системи на принципи сталого розвитку. Проаналізовано специфіку фінансового механізму в умовах сталого розвитку. Обґрунтовано напрямки удосконалення фінансового механізму

 

Korenovskjy O. Theoretical basis of social and economic system of sustainable development of financial meachnisms formation.

 


Theoretical and methodological aspects of formation of the financial mechanism are investigated to ensure transition for social and economic system to the principles of sustainable development. Specifics of financial mechanism in the context of sustainable development are analysed. The directions of financial mechanism development are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток : (Системні маркетол. дослідж.). – К. : МАУП, 2005. – 492 с.

Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону : теоретико-методологічні та прикладні засади : Монографія. – Луцьк : ЛДТУ, 2007. – 496 с.

Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону : Монографія. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 220 с.

Загорський В. С., Борщук Є. М. Системний аналіз концепції сталого розвитку. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 256 с.

Кабанов В. Г. Сучасна фінансова архітектура : тенденції та суперечності розвитку в умовах глобалізації світового господарства // Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково- практичної конференції 30 травня 2008 р. “Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства : економіка, фінанси та право”. – К., 2008. – С. 24–26.

Національна парадигма сталого розвитку України / За заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., засл. діяча науки і техніки Б. Є. Патона. – К. : Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2012. – 72 с.

Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття” : Пер. з англ. : ВГО “Україна. Порядок денний на ХІ століття” та інститут сталого розвитку. – К. : Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Стукало Н. В., Деркач М. І. Національні та глобальні механізми фінансування сталого розвитку // Економічний простір. – 2010. – № 41. – С. 356–361.

Фінансова система регіонів : новітні погляди та перспективи / Під загальною редакцією А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. – К., Севастополь : Телескоп, 2011. – 444 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019