ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ СПРАВИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Володимир Володимирович Гуменюк

Анотація


Гуменюк В. В. Фінансове забезпечення проектів розвитку курортної справи на засадах публічно-приватного партнерства.

 

Проаналізовано вітчизняні умови та зарубіжний досвід фінансового забезпечення проектів нематеріального виробництва на засадах публічно-приватного партнерства. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму публічно-приватного партнерства в контексті фінансового забезпечення розвитку курортного господарства.

 

Gumenjuk V. The financing of the projects to modernize resort economy on the bases of publicprivate partnership.

 


The domestic conditions and foreign experience of financing the projects of immaterial production are analysed on the bases of public-private partnership. Factors of perfecting the publicprivate partnership mechanism that creates new fiancial opportunities to modernize resort economy are grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Башкірова І. О. Правове регулювання державно-приватного партнерства в Україні // Управління розвитком. – 2012. – № 6. – С. 143– 145.

Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках. – К. : Центродрук, 2011 – 152 с.

Крачило М. П. Іноземний туризм в Україні, стан і шляхи розвитку // Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи : Збірник наукових статей. – К. : ІВЦ “Слов’янський діалог”, 1995. – С. 39–46.

Пам’ятки архітектури і містобудування України : довід. Держреєстру нац.-культ. надбання / В. В. Вечерський, О. М. Годованок, Є. В. Тиманович та ін. ; За ред. А. П. Мардера, В. В. Вечерського. – К. : Техніка, 2000. – 664 с.

Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги : ДСТУ 4268:2003. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 12 с.

Послуги туристичні. Класифікація готелів : ДСТУ 4269:2003. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 13 с.

Закон України “Про акціонерні товариства” № 514-VІ від 17.09.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon3.rada. gov.ua/laws/show/514-17.

Закон України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” № 493/95-ВР від 22.12.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/493/95 9. Закон України “Про державно-приватне партнерство” № 2404-VI від 01.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Закон України “Про концесії” № 997- XIV від 16.07.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/laws/ show/997-14.

Закон України “Про концесії на будівницто та експлуатацію автомобільних доріг” № 1286-XIV від 14.12.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/1286-14.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/1286-14.

Gatti S. Project finance in theory and practice : designing, structuring, and financing private and public projects. Second edition. – Elsevier : Academic Press, 2012. – 496 p.

Financial Structuring of Infrastructure Projects in Public-Private Partnerships : An Application to Water Projects / A. Vives, A. Paris, J. Benavides, P. Raymond, D. Quiroga, J. Marcus. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iadb.org/sds/doc/FSOIP%20COMPLETO.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019