ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЕРЖАВИ

Костянтин Андрійович Фліссак

Анотація


Фліссак К. А. Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави.

 

Розглянуто питання міжнародної заборгованості в умовах глобалізованої економіки, складові зовнішніх запозичень та зовнішнього боргу держави, державного і гарантованого державою боргу. Досліджено стан та можливості використання механізму економічної дипломатії у супроводі державного боргу, наведено рекомендації щодо врегулювання проблем зовнішньої заборгованості з використанням інструментарію економічної дипломатії.

 

Flissak K. Economic diplomacy impact on settlement of external debt of the state. 

 

The questions of external debt in conditions of globalizing economy are devoted. The problems of separate components of external debt, state debt and debt with state guarantees are investigated. The current situation and potential opportunities of economic diplomacy in work with state debts are explored. Also there are recommendations for settlement of state external debt with economic diplomacy instruments.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dieckheuer, Gustav : Internationale Wirtschaftsbeziehungen / von Gustav Dieckheur. – 5., volls. überarb. Aufl .. – München ; Wien; Oldenburg, 2001. – 575 s.

Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и пользователей. [Washington, D.C.] : Международный Валютный Фонд, 2003. – 350 с.

Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и пользователей. [Washington, D.C.] : Международный Валютный Фонд, 2003. – 350 с.

Основні соціально-економічні показники. - www.bank.gov.ua/Fin_ryn/ of_kurs.html.

Зовнішній борг України. - www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?itd =63734.

Федякина Л. Н. Международные финансы. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.

Міжнародні фінанси : Підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шамет та ін. ; За ред. О. І. Рогача. – К. : Либідь, 2003. – 784 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ rankorder/2079rank.html.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ rankorder/2001rank.html.

Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. ІІ. – М. : Международные отношения, 2003. – 484 с.

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51.

Державний та гарантований державою борг України за останні 5 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfi n.gov.ua/fi le/ link/283759/fi le/debt_31.12.2010.pdf.

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/file/link/325766/file/dborg1.pdf.

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/file/link/363207/file/31.12.2012n.pdf.

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51.

Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. ІІ. – М. : Международные отношения, 2003. – 484 с.

Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и пользователей. [Washington, D.C.] : Международный Валютный Фонд, 2003. – 350 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019