ПОДОЛАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Тетяна Леонтіївна Желюк

Анотація


Желюк Т. Л. Подолання фіскальних дисбалансів у системі антикризової політики держави.

 

Демарковано напрями використання фіскального інструментарію в системі забезпечення збалансованого розвитку національної економіки. Виокремлено та проаналізовано причини горизонтальних, вертикальних і структурних фіскальних дисбалансів та запропоновано підходи до їх нівелювання.

 

Zheljuk T. Removal of fiscal imbalance in the anti-crisis policy of the state.

 


The areas of use of fiscal instruments are demarcated in the system to ensure balanced development of the national economy. The causes of horizontal, vertical and structural fiscal imbalances are singled out and analysed; the approaches to their leveling are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шурані Д. Втілюємо зміни. Надихаємо на зростання. – Фонд ефективного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : feg. org.ua/ua/gallery/.../807.

Лісабонський договір : роз’яснення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://groups.google.com/ group/ukraineuroclubs/msg/ 8912f5426 ae532e2.

Турбулентність податкових реформ / С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, І. А. Майбуров, Т. В. Кощук. – К. : Знання. 2011. – 382 с.

Макроекономіка та макроекономічна політика / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник. – К. : Знання, 2008. – 699 с.

Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналітична доповідь / За ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 25 с.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік : Постанова Верховної Ради України № 4824-VІ від 22. 05. 2012 р.

Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реорм на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: Указ Президента України № 187/2012 від 12. 03. 2012 р.

Тивончук І. О., Стецюк П. І. Фінансові кризи : аналіз причин та механізму їх прояву [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ww.nbuv. gov.ua/.../16.pdf.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” № 4282-VI від 22.12.2011 р.

Офіційний веб-сайт Асоціації міст України: www.auc.org.ua.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” № 5515-VI від 6. 12. 2012 р.

Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України : http://www.minfi n.gov.ua.

Закон України “Про інститути спільного інвестування” № 5080-VI від 5. 07. 2012 р.

Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень-червень 2012 року / І. С. Щербина, А. Ю. Рудик, В. В. Зубенко. – К. : USAID, 2012. – 70 с.

Закон України “Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України” № 5302-VI від 02. 10. 2012 р..

Аналітичний огляд ринку облігацій за 9 місяців 2012 року. Національне рейтингове агентство “Рюрік”. – 2012. – 30 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : rurik.com.ua/.../ bonds_ІІІ_kv...

Меморандум про економічну і соціальну політику між Україною і МВФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : polityka.in.ua/ info/143.htm.

Глазьев С. Ю. Как построить новую экономику // Эксперт. – 2012. – № 7 (790) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// expert.ru/expert/2012/07/kak-postroit-novuyuekonomiku/?n=87778.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019