СВІТОВА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Галина Василівна Василевська, Роберт Лісовський, Норберт Лауріш

Анотація


Василевська Г. В., Лісовський Р., Лауріш Н. Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки.

 

Проаналізовано зарубіжний досвід використання фіскального інструментарію у забезпеченні економічного зростання з метою його імплементації у вітчизняній податкові практиці для удосконалення механізмів преференційного оподаткування в Україні.

 

Vasylevska H., Lisovskiy R., Laurish N. World practice of using fiscal instruments to ensuring positive economic dynamic.

 


The international experience of using fiscal instruments to provide economic growth is analysed for its implementation in national tax practice for improving the mechanisms of preferentialtaxation in Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку : Монографія / Вст. слово С. І. Юрія. – К. : Знання, 2010. – 431 с.

Лащенко О., Набока М. Кількість розлучень в Україні неухильно зменшується (Радіо Свобода © 2011 RFE/RL, Inc.) // Радіо Свобода. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/ articleprintview/2327342.html.

Організація економічного співробітництва та розвитку : економічне співробітництво : міжнародні організації //Міністерство закордонних справ України. – К., 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2925.htm.

Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości / [Grzybowski M., Kicia M, Doszyń M. i in.] pod. red. P. Kulawczuka. – Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. – 394, [2] s.

Efektywność polityki podatkowej / [Devereux M., Blundell R., Boadway R. i in.] ; red. naukowy M.P. Devereux ; [przekł. H. Jelonkiewicz, T. Opalińska]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. – 346 s.

Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fi zycznych za 2008 rok / Departament podatkow dochodowych // Ministerstwo Finansów. – Warszawa, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2008/rozpit_2008.pdf.

Izrael przystąpił do OECD : wiadomości (23 sierpnia 2010 12:01) // Portal Erec Israel. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// izrael.org.il/news/584-izrael-przystpi-do-oecd.html.

Lipowski T. Raje podatkowe a unikanie opodatkowania – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. – 317 s. – (Monografi e podatkowe).

Poradnik prawny dla gmin. – Warszawa : UKIE, 2007. – 1 ктрон. опт. диск (CD-ROM) ; кольор. ; 12 см. – Систем. Вимоги : Pentium-226, 32, Mb RAM ; СD-ROM Windows 98/NT/2000/XP/ Vista. [Електронний ресурс] – Назва з екрана.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. : z dnia 5 pażdziernika 2010 r. nr 194, poz. 1288 str. 1 // Dziennik Ustaw. – Warszawa : Sejm, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2010&num=194&poz=1288str=0001.

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydtków związanych z budownictwem mieszkaniowym : z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm. // Dziennik Ustaw. – Warszawa : Sejm, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.money.pl/aktyprawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;29;sierpnia,dziennik,ustaw,2005,177,1468.html.

Zarządzanie przesiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej : druk wykonano z materiałów dostarczonych przez Autorów / red. naukowa M. Czyż, Z. Cięciwy – Kraków : AHG Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 2004. – 538 s. – (Ekonomia, informatyka i metody matematyczne; część 2).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019