ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Інна Анатоліївна Гуцул

Анотація


Гуцул І. А. Податкове стимулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації.

 

Обґрунтовано необхідність стимулювання інвестицій у економіку країни загалом та зовнішньоекономічну діяльність зокрема. Здійснено оцінку обсягів та структури іноземних інвестицій в економіку України протягом 2003–2011 рр. Проаналізовано інструменти податкової політики держави, спрямовані на активізацію інвестиційної діяльності в Україні.

 

Gutsul I. Tax incentives of investment and foreign economic activity in the conditions of global economy.

 


Need of stimulation of investments into economy as a whole and foreign economic activity of a particular is proved. The assessment of volumes and structure of foreign investments into economy of Ukraine during 2003–2011 is offered. Tools of a tax policy, directed on activization of investment activity in Ukraine, are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Иностранные инвестиции в Украине и налоговые льготы во внешнеэкономической деятельности / И. М. Авраменко, Е. И. Авраменко, Е. А. Ятченко // Экономика Крыма. – 2008. – № 22. – С. 80–83.

Keynes J. М. General Theory of Employment, Interest and Money [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marxists.org/reference/ subject/ economics/keynes/general-theory/.

Россель Ю. Джон Стюарт Милль и его школа // Вестник Европы. – 1874. – № 8. – С. 681.

Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України. – К. : НІОС. – 2000. – С. 49.

Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР від 19.03.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/ laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80.

Показники обсягів та структури іноземних інвестицій в економіку України у 2003– 2011 рр. : статистична інформація // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Податковий кодекс України №229-230 від 4 грудня 2010 р. – К. : ДП “ІВЦ ДПА України”, 2010. – 339 с.

Герчаківський С. Д., Ткачик Ф. П. Податкові аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в регіоні // Збірник наукових праць “Фінансова система держави : проблеми та перспективи розвитку”. – К. : ДКС Центр, 2011. – 238 с.

Блискавка Т. Г. Зарубіжний досвід фіскального регулювання інноваційного процесу в економічно розвинених країнах // Збірник наукових праць : Дослідження міжнародної економіки. – 2011. – Вип. 1 (66). – С. 155–165.

Грушко В.І. Податкове регулювання інвестиційної активності // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 89–97.

Митний кодекс України № 4495-VI від 13 березня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/4495-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019