УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ГАРАНТІЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Наталія Володимирівна Ткаченко

Анотація


Ткаченко Н. В. Управління персоналом страхової компанії як гарантія фінансової стійкості.

 

Запропоновано основні підходи до формування стратегії управління персоналом страхової компанії. Узагальнено характерні риси різних типів корпоративної культури страховиків та визначено основні етапи процесу планування управління персоналом.

 

Tkachenko N. Management of insurance company as a guarantee of financial success.

 


Basic approaches to the strategy of management of insurance company’s personnel are offered. Specific features of different types of corporate culture of insurers are summarized and basic stages of planning the management of company’s personnel are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Герчиков В. И. Управление персоналом : работник – самый эффективный ресурс компании. – М. : ИНФРА, 2008. – 282 с.

На страховом рынке Украины работают около 50 тыс. человек [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uainsur.com/ournews/33342.

Обзор рынка труда : профессиональная сфера “Страхование” // Україна-бізнес-ревю. – 2012. – № 35–36. – С. 5.

Основы страхового менеджмента : методическое пособие по изучению дисциплины “Страховой менеджмент” : Учеб. пособие / В. П. Журавлев, В. В. Владимиров, С. А. Банников. – М. : Издательство “Экономика”, 2007. – 404 с.

Поляков А. А. Стратегическое управление персоналом и корпоративная культура страховой компании // Страховое дело. – 2005. – № 5. – С. 51–63.

Управление персоналом организации : Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 695 с.

Яких фахівців не вистачає на ринку праці // Страхова справа. – 2004. – № 4. – С. 58–62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019