ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА

Валентина Петрівна Левченко

Анотація


Левченко В. П. Теоретико-прагматичні підходи до формування конкурентоспроможності страховика.

 

Досліджено теоретичні і прагматичні підходи до формування конкурентоспроможності страховика, обґрунтовано взаємообумовленість чинників формування конкурентоспроможності страховика на страховому ринку.

 

Levchenko V. Theoretical and pragmatic approaches to determination ofinsurer’s competitiveness.

 


The theoretical and pragmatic approaches to insurer competitiveness are examined and interdependence of formation factors of its competitiveness in the insurance market are proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – К.: Знання, 1997. – 216 с.

Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : Монография. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2006. – 592 с.

Козьменко О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : Монографія. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с.

Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : Монографія. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 352 с.

Цобер І. Ю. Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 151–155.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019