ОЦІНКА ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ольга Вікторівна Абакуменко

Анотація


Абакуменко О. В. Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України.

 

Проведена оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України, що базується на врахуванні адекватних факторів, які характеризують макроекономічну стабільність та результативність функціонування реального сектору, зокрема; індикатори стану платіжного балансу, врахування потенціалу домогосподарств.

 

Abakumenko O. The evaluation of the dynamic stability of Ukrainian financial market.

 


The dynamic stability of the financial market of Ukraine is evaluated. It is based on taking into account the adequate factors which characterize macroeconomic stability and productivity of real sector functioning – indicators of the condition of the payments balance and potential of households.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Є. О. Бублик та ін. ; За ред. д-ра екон. наук О. І. Барановського. – К. : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2010. – 492 c.

Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи : Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д. е. н., проф. В. І. Міщенко, к. е. н., доц. О. І. Кірєєва і к. е. н.

М. М. Шаповалової. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97 с.

Шинази Г. Дж. Сохранение финансовой стабильности // Вопросы экономики. – 2005. – № 36. – C. 22–25.

Школьник І. О. Фінансовий ринок України : сучасний стан і стратегія розвитку : Монографія. – Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посібн. – К. : КНЕУ, 2005. –378 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019