ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ КАЗНАЧЕЙСТВА: ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ

Віра Іванівна Стоян

Анотація


Стоян В. І. Еволюція інституту казначейства: витоки та становлення.

 

Розглянуто еволюцію державних скарбниць з часу їх зародження до сьогодення. Проведено аналіз повноважень фінансових установ у різні історичні епохи.

 

Stojan V. Evolution of the institute treasure: sources and development.


The evolution of the state treasury is considered from inception to the modern day. Authorities of financial institutions in different historial periods are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Татарников Е. А. История экономических учений [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://be5.biz/ekonomika/i004/index.htm.

Большая Советская Энциклопедия (в 30-ти томах). Т.11 / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская Энциклопедия, 1973. – С. 527.

Загородній А. В., Вознюк Г. М., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 4-е вид., випр. та доп. – К. : Т-во “Знання”, КОО ; Л. : Вид-во “Львів” Банківського ін-ту НБУ, 2002. – С. 437.

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорозька Січ як український феномен. – К. : Заповіт, 1995. – С. 99–100.

Булгакова С. О., Колодій О. Т. Історія казначейської справи : Навч. посіб. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – С. 63–64.

Леонтьев А. К. Образование приказной системы управления в Русском государстве. – М., 1961.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен : Соч. – Т. 13. – М. : Мысль, 1991.

Лунден И. Л. Государственные финансы в эпоху Петра I // Финансы. – 2007. – № 12. – С. 67.

Шаварина М. П. Історія фінансів : Навч. посіб. – Тернопіль, 2006. – С. 129.

Гай-Нижник П. П. Бюджет Української держави за Гетьманату Павла Скоропадського // Фінанси України. – 2001. – № 8. – С. 55–59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019