ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Ярослав Анатолійович Жаліло

Анотація


Жаліло Я. А. Особливості формування та реалізації пріоритетів бюджетної стратегії в умовах економічних реформ в Україні.

 

Визначено особливості вибору пріоритетів та інструментів бюджетної політики в Україні у післякризовий період. Зроблено висновок про необхідність проактивної бюджетної політики. Надано рекомендації щодо її здійснення як складової стратегії структурної корекції національної економіки.

 

Zhalilo Ja. Specifi c features of budget strategy priorities creation and realization in the conditions of economic reforms.

 


The specific features of budget policy priorities and instruments choice in post-crisis period are determined. The necessity of a proactive budget policy is concluded. The recommendations on its realization as a part of structural corrections strategy are presented.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податкова політика України : стан проблем та перспективи : Монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін. ; За ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2008. – 675 с.

Молдован О. О. Державні фінанси України : досвід та перспективи реформ : Монографія. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.

Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки / О. О. Молдован, С. О. Біла, О. В. Шевченко та ін. – К. : НІСД, 2012. – 25 с.

Реформи системи державних фінансів України : перші результати та подальші перспективи / О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. А. Єгорова. – К. : НІСД, 2011. – 50 с.

Нова архітектура бюджетної системи України : ризики та можливості для економічного зростання / О. О. Молдован, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко. – К. : НІСД, 2010. – 35 с.

Нова архітектура бюджетної системи України : ризики та можливості для економічного зростання / О. О. Молдован, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко. – К. : НІСД, 2010. – C. 48–49.

Шаккум М. К формированию системы индикативного планирования и ее инвестиционно-бюджетного инструментария // Российский экономический журнал. – 1999. – № 7. – С. 13–19.

Социальная политика российских компаний / А. Нещадин, Н. Горин, Г. Тульчинский и др. – М. : ТЕИС, 2005. – С. 39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019