ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Мирослава Василівна Тимоць

Анотація


Тимоць М. В. Державна фінансова підтримка аграрного сектору: сучасний стан та перспективи.

 

Проаналізовано діючу систему бюджетної підтримки АПК. Проведено порівняльний аналіз динаміки фінансування аграрного сектору за рахунок коштів державного бюджету. Виокремлено основні напрямки удосконалення фінансової підтримки галузі. Обґрунтовано необхідність налагодження нового механізму надання фінансової допомоги сільгоспвиробникам.

 

Tymots M. The state financial support of the agricultural sector: modern situation and perspectives.

 


A system of the budget support of IAC is analysed. The comparative analysis of the dynamics of the financing of the agricultural sector at the expense of the state budget is conducted. The main directions of the improvement of the financial support of the brunch are defi ned. It is grounded the necessity of new mechanism of the giving of a financial help to the agricultural producers.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики України // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – C. 3–16.

Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 67–73.

Дем’яненко М. Я., Іванина Ф. В. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2009. – С. 3–9.

Тулуш Л. Д., Радченко О. Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 81–90.

Закон України “Про державний бюджет на 2013 рік” №5515-VI від 06.12.2012 р. [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua>go/5515-VI.

Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи/ М. Присяжнюк, П. Саблук, М. Кропивко // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 4–16.

Статистичний збірник “Сільське господарство України” за 2011 р. / За ред. Ю. М. Остапчука ; Державна служба статистики України. – К., 2012. – 376 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019