РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Лариса Петрівна Рожок

Анотація


Рожок Л. П. Регулювання міжнародних фінансових ринків в у мовах глобалізації світової економіки.

 

На основі аналізу процесів та явищ, що характеризують сучасний стан сфери регулювання, у статті досліджено природу сучасних проблем регулювання міжнародних фінансових ринків. Розглянуто основнімоделі, механізми та інститути регулювання фінансових ринків, а також проаналізовано ефективність сучасної системи регулювання. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність розробки нових підходів та появи “альтернативних” формрегулювання міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації світової економіки.

 

Rojok L. The problems of international financial markets regulation in the global economic environment.

 

The article examines the problems of international financial markets regulation on the basis of analysis of current events and process, which characterize modern condition of the financial regulation sphere. There are identified the main models, mechanisms, institutions of regulation, and analyzed effectiveness of their operation. As to the results of the research the article evaluates necessity and importance of new ways and “alternative” forms of international financial markets regulation in the global economic environment.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Лук’яненко Д. Г., Гунський Д. Г., Мозковий О. М. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність : Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

Сорос Дж. Вісник Європи. Том ІІ, 2001.

James Y. The End of Globalisation. Lessons from the Great Depression. Harvard University Press, 2001.

Туроу Л. Будущее капитализма. Новосибирск, 1999.

Рогач О. І. Філіпенко А. С., Шемет Т. С. та ін. Міжнародні фінанси : Підручник. – К.: Либідь, 2003.

Україна і світове господарство : взаємодія на межі тисячоліть / За ред. А. С. Філіпенка, В. С. Будкіна, А. С. Гальчинського та ін. – К.: Либідь, 2002.

Keynes J. M. Tract on Monetary Reform. – London : Macmillan, 1924.

Іваницька О. Фінансові ринки : навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1999.

The Global Economy in Transition. Harlow, 1996.

Allen R. Financial Crises and Recession in the Global Economy. Aldershot, 1994.

TheEconomist. May 27-June 2, 2000.

Брайолт К. Будущее за едиными регулятивными органами. http:// www.project-syndicate.org (02-02-2005).

Уайт Дж. Органы финансового регулирования: объединение или конку- ренция? http://www.project-syndicate.org (02-02-2005)

Луцишин З. О. Автореферат докторської дисертації на тему: “Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства”, 2003.

Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – К.: Видавничий центр “ДрУк”, 2002.

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар. – К.: ВД “КМ Академія”, 2003.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019