КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ АКЦІЙ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Олена Костянтинівна Зоценко

Анотація


Зоценко О. К. Компаративний аналіз ринку акцій України у контексті глобальних тенденцій.

 

Досліджено особливості розвитку ринку акцій України як частини світового фінансового ринку в умовах посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів. Розглянуто наслідки впливу світової фінансової кризи на індикатори фондового ринку України. Висвітлено основні недоліки вітчизняного ринку акцій та шляхи їх вирішення в умовах посилення глобалізації.

 

Zotsenko O. Comparative analysis of the share market of Ukraine under global trends.

 


The features of the share market of Ukraine are examined as a part of global financial market in terms of the escalating globalization and integration. The influence of the global financial crisis is examined on Ukraine’s stock market indicators. Some major weaknesses of the domestic share market are exposed with the ways shown to cope with the drawbacks under increasing globalization.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Звіт за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kinto.com/funds/report/ zvit_2010.html.

Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 (Редакція від 01.04.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Історія компанії “Укртелеком” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrtelecom.ua/about/today/history.

Індекс UX станом на 31.12.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ux.ua.

Індекс ПФТС станом на 31.12.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.pfts.com.

Stocks & Indexes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bloomberg.com.

Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки / Я. В. Белінська, Д. С. Покришка, О. О. Молдован, Є. О. Медведкіна, І. М. Мєсєчко. – К. : НІСД, 2011. – 38 с.

Цыглин А., Цыглин Д. Биржа UA. – Д. : Лира, 2011. – 155 с.

Ежегодник Варшавской фондовой биржи 2011 (статистические данные за 2010 год) [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://static.gpw.pl/pub/fi les/PDF/rocznik2011/ GPW00201_ Rocznik2011_RU.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019