ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КИТАЮ

Юрій Іванович Біленко, Олександра Ігорівна Струк

Анотація


Біленко Ю. І., Струк О. І. Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю.

 

Проаналізовано реформи фінансового сектору Китаю після 1978 року. За допомогою кореляційних матриць досліджено вплив фінансового розвитку на економічне зростання та його компоненти. Визначено причинно-наслідкові зв’язки між індикаторами фінансового розвитку та економічним зростанням Китаю.

 

Bilenko Yu., Struk O. Interaction of financial development and economic growth in China.

 


The reform analysis of the financial sector in China after 1978 is analysed. Using correlation matrices, the impact of financial development on economic growth and its components are investigated. The causal relationships between indicators of financial development and economic growth of China are determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hicks J. A theory of economic history Oxford // Clarendon Press. – 1969. –181 p.

King R. G., Levine R. Finance and growth : Schumpeter might be “right” // Economic Journal. – 1993. – No. 107. – P. 771–782.

Levine R. Financial development and economic growth : views and agenda // Journal of economic literature. – 1997. – No. 35. – P. 688–726.

Levine R., Zervos S. Stock markets, banks, and economic growth // American economic review. – 1998. – No. 88. – P. 537–558.

Lucas R. On the mechanics of economic development // Journal of monetary economics. – 1988. – No. 22. – Р. 3–42.

Prasad E. Next Steps for China // Finance and development. – 2005. – Vol. 42, No. 3. – P. 44–47.

Saving and investment in China Box 2.1 / Global imbalances : a saving and investment prospective // World economic outlook. – September. – 2005. – P. 96–97.

Schumpeter J. A. The theory of economic development. – Cambridge : Harvard university press, 1934. - 255 p.

Shan J., Jianhong Q. Does financial development “lead” economic growth? The case of China // Annals of economics and finance. – 2006. – Vol. 1. – P. 197–216.

World development indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 11. Зуєв І. Перспективи світового лідерства економіки Китаю // Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufi n.com.ua/analit_ mat/drn/111.htm.

Островский А. В. Китай : фундамент успехов 21 века. – М. : Институт Дальнего Востоковедения РАН, 2002. – С. 458.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019