АКЦИЗ З “ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ”

Анатолій Васильович Федоренко

Анотація


Федоренко А. В. Акциз з «обігу цінних паперів».

 

Розглянуто питання відповідності особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами загальним ознакам акцизного податку та виявлено окремі суперечності їх змісту. Особлива увага приділена механізмам практичного застосування акцизного податку та положенням Податкового кодексу, що потребують удосконалення. Обґрунтовано висновок про домінування фіскальної складової акцизного податку над його функцією як регулятора фондового ринку. Запропоновано зміни до Податкового кодексу з метою усунення колізій окремих норм, що регулюють оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами.

 

Fedorenko A. Axcise from circulation of securities.

 


The questions of conformity of the special tax on operations of alienation of securities and operations with derivates to the general features of excise tax are considered and contradictions of their essence are exposed. The special attention is paid to the mechanisms of practicalapplication of excise tax and norms of the Tax Code, which need improvement. A conclusion is grounded about prevailing of fiscal role of excise tax above its function as a regulator of securities market. Amendments to the Tax Code are suggested with the purpose of elimination of collisions of several norms which regulate taxation of operations with securities and derivatives.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вікіпедія : Джейс Тобін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wi ki/%C4%E6%E5%E9%EC%F1_%D2%EE%E1%B 3%ED.

Акциз зриває збір // Коммерсантъ - Україна, 20 травня 2013 р. – № 79 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. bnwes.info/buhgalteriya/novosti-sayta-2013/aktsizzrivae-zbir-5377.html.

Миндоходов хочет ввести 3 %-ный налог с инвестиций свыше 1 млн. грн. // Дзеркало тижня. Україна. – 4 жовтня. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zn.ua/ ECONOMICS/mindohodov-hochet-vvesti-3-nyynalog-s-investiciy-svyshe-1-mln-grn-130326_.html.

Торги под давлением. Акцизний податок змінив роботу ринку цінних паперів // Коммерсантъ Украина. – № 60 (1 763). – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.kommersant.ua/doc/2165848.

Глинський Д. Дослідження на тему : “Податок на фінансові операції у країнах Європейського Союзу” // Європейський центр інформаційної підтримки, 19 грудня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://euinfocentre.rada.gov.ua/euinfocentre/control/uk/publish/article?art_id=48003&cat_id=45657.

Бєлкін Л. Податкові наслідки операцій з корпоративними правами. Особливості закону № 5519-VІ // Юридична газета. – № 03- 03 (345-36). – 2013. – С. 40–43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://etalon.co.ua/ publikacyi00003.html.

Гаврилюк А. Особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, або Акциз на операції з цінними паперами та деривативами // Матеріали VI щорічної конференції корпоративних юристів (юрисконсультів). – м. Київ, 19 квітня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uba.ua/documents/doc/gavryliuk_andriy.pdf.

Т. Крюков. Податкова акція. Новий збір прирівняє продаж цінних паперів до торгівлі тютюном і алкоголем // Закон і бізнес. – №4 (1094). – 26.01–01.02.2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/14010-noviy_zbir_pririvnyae_prodazh_cinnih_paperiv_do_torgivli_tyu.html.

Кушина Е. Ценные бумаги : акцизный налог с неподакцизных товаров // Бухгалтерия. – № 7 (1046). – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buhgalteria.com.ua/Hit. html?id=3156.

Леонов Д. Биржа как оптимизационная площадка // Економічна правда. – 05.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2012/11/5/342471/.

Маразми, новини податків // Книга маразмів України. – Глава ІV. – 09.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. marazm.org.ua/tax/4_238.html.

Осійчук Т. Акцизний податок на операції з цінними паперами : актуально про головне // ЮРОТАТ. Юридическое бюро. 31.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// jurotat.com/ru/blog/.

Чепур О. Операційне втручання. Податковий кодекс України не став на заваді введенню особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з дерива- тивами // Український юрист. – № 12. – Січень-лютий 2013 [Електр. ресурс]. – Режим доступу : http://gryphoninvest.com.ua/uk/assets/images/ news/WORK_16_18_01.pdf.

Український фондовий ринок – 2011: впевненість, стійкість та зростання // Звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1340015412.pdf.

Ринок цінних паперів на 89 % в тіні і використовується як інструмент схемних угод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fundmarket.ua/news/rynok-zyennyh-bumag-na-89-v-tyeni-i-ispolzuyetsya-kak-instrumyent-shyemnyhsdyelok-20121001131252/.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів” від 06.12.2012 р. № 5519-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5519-1718. Річний звіт НКЦПФР за 2012 рік : Інновації для розвитку ринку // НКЦПФР. – К., 2013. – 85 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.