АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Тетяна Володимирівна Тучак

Анотація


Тучак Т. В. Актуальні питання реорганізації податкової та митної служби України.

 

Розглянуто основні етапи створення Міністерства доходів та зборів України. Проаналізовано нормативно-правову базу реорганізації податкової та митної служб. Досліджено світовий досвід консолідації фіскальних служб.

 

Tuchak T. Current issues in the creation of the ministry of income and charges.


The basic steps of creating the ministry of income and fees are considered. The regulatory framework of reorganization tax and customs services is analysed. The world experience of fiscal consolidation services is investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про деякі заходи з оптимізації центральних органів виконавчої влади : Указу Президента України від 24.12.2012 р. №726 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd. gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/ukaziprezidenta-ukraini/61968.html.

Положення про Міністерство доходів і зборів України : Указ Президента України від 18.03.2013р. №14/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/141/2013.

Положення про Міністерство фінансів : Указ Президента України від 08.04.2011 №446/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/446/2011.

Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. №229 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-2013-%D0%BF.

Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. №228 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2013-%D0%BF.

Воронкова О. М. Міжнародний досвід організації податкової служби та його значення для України // Макроекономічні аспекти сучасної економіки. – 2011. – № 12 (127) . – С. 36–39.

Попова В. В. Оцінка ефективності діяльності державної податкової служби України // Економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 21–26.

Теремецький В. І. Стан і перспективи розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів податкової служби України // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4. – С. 1–5.

Паянок Т. М. Прояви корумпованості в органах ДПС України // Науковий вісник Національного університету ДПС України . – 2011. – № 2(53). – С. 76–83.

Смірнова О. М. Міндоходів : крок вперед чи два назад? // Податкова правда. – 2013. – № 3. – С. 12–14.

Ковальський В. Безсмертя їхньої справи податкову міліцію мін доходів “підсилять” фін поліцейські та МВС? // Податкова правда. – 2013. – № 7. – С. 12–16.

Кузьменко О., Плугатир М. Збори чи побори? Деякі роздуми щодо створення Міністерства доходів і зборів // Юридичний вісник України. – 2013. – № 7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smi.liga.net/ articles/2013-02-20/8399856.

TaxAdministrationinOECDandSelectedNon-OECDCountries : Comparative Information Series (2008). – Paris : CTPA, 2009. – P. 26, 29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. oecd.org/dataoecd/57/23/42012907.pdf.

Сайт Міністерства доходів і зборів. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.