АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Надія Петрівна Лубкей

Анотація


Лубкей Н. П. Аналіз структури державного боргу України та напрямки її оптимізації.

 

Проведено аналіз структури державного боргу України за ознакою умовності боргових зобов’язань, у розрізі внутрішньої та зовнішньої складових, за видами валют погашення, залежно від терміну залучення коштів та за видами відсоткових ставок. Здійснено оцінку її динаміки упродовж останніх років. Визначено основні напрямки оптимізації структури державного боргу України на сучасному етапі.

 

Lubkej N. Analysis the structure of state debt of Ukraine and main directions to its optimization.

 


The structure of state debt of Ukraine on the basis of the conventions of debt, in the context of internal and external components, on currency type, depending on the time of funding and by type of interest rates is analysed. The assess its dynamics in recent years is implemented. The main directions of optimization of structure state debt of Ukraine at the present stage are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Управління державним боргом : Навч. посіб. / За ред. О. О. Прутської. – К. : ЦУЛ, 2010. – 216 с.

Державний та гарантований державою борг України станом на 30.09.2013 р. / Аналітичні матеріали щодо державного боргу / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/ control/uk/publish/ archive/main?cat_id=224493.

Кириленко О. Проблеми оптимізації структури державного боргу // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 115–119.

Державний кредит та боргова політика України : Монографія / І. О. Лютий, Н. В. Зражевська, О. Д. Рожко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 352 с.

Державний кредит : Навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.

Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2011 р. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493.

Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2012 р. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493.

Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2009 р. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493.

Державний та гарантований державою борг України станом на 31.12.2010 р. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493.

Вахненко Т. П. Державний борг України : оптимізація структури та управління ризиками // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 10–28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019