ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ СЛУЖБ САМОПРОГОЛОШЕНИХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО МИТНОГО КОМІТЕТУ РЕСПУБЛІКИ АБХАЗІЯ)

Олександр Анатолійович Фрадинський

Анотація


Фрадинський О. А. Діяльність митних служб самопроголошених державних утворень (на прикладі Державного митного комітету Республіки Абхазія).

 

Досліджено історичні питання становлення митної справи на теренах Республіки Абхазія, з’ясовано особливості діяльності митної служби в контексті її структури і завдань. Проаналізовано особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності в контексті основних торговельних партнерів і експортно-імпортних товарів та оцінено її фіскальну віддачу.

 

Fradynskyj O. Customs activities of self-proclaimed state formations (on the example of State custom committer of the Rupublic of Abkhazia).

 


Historical questions on the formation of the customs territory of the Republic of Abkhazia are researched. The peculiarities of customs activities Abkhazia in the context of its structure and tasks are ascertain. The features of foreign economic activities in the context of major trading partners and export and import of goods are analysed and its estimated fiscal impact.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Банк Абхазии. Годовой отчет за 2011 год (публикуемая форма). Утвержден Правлением Банка Абхазии 13 апреля 2012 года (протокол № 23) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nb-ra.org/ru/pdfdoc/ ReportBA/2012/01.01.2012.pdf.

Закон Республіки Абхазия “О службе в таможенных органах Республики Абхазия” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// customsra.org/upload/law/doc7.pdf.

Материалы по истории Абхазии XVIII– XIX века (1762–1859). Сборник документальных материалов. – Т. 2. – Сухуми, 2011. – 292 c.

Офіційний сайт Державного митного комітету Республіки Абхазія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://customsra.org/.

Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649–1825). – Том 31. Закон № 24719 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php.

Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649–1825). – Том 38. Закон № 28875 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php.

Таможенный кодекс Республики Абхазия 30 декабря 2005 г. № 1218-с-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://customsra.org/ upload/law/doc1.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019