ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

Надія Володимирівна Шаманська

Анотація


Шаманська Н. В. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку.

 

Висвітлено теоретичні аспекти державного пенсійного страхування. Розглянуто основні умови стабільного розвитку системи пенсійного страхування в Україні. Виявлено проблемні аспекти реалізації державного пенсійного страхування та окреслено основні напрями його удосконалення в умовах реформування пенсійної системи.

 

Shamanska N. State pension insurance in the conditions of reformation: modern conditions and development priorities.

 


The theoretical aspects of state pension insurance are showed. In the research the peculiarities of pragmatics and problematics of state pension insurance realization at regional level are determined. Key directions of pension insurance improvement in the conditions of pension system reformation are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ткачук І. М. Сутність пенсійного страхування та його організація в Україні // Економіка і регіон. – 2011. – № 4 – С. 142–146.

Діденко Ю. Соціально-економічні особливості пенсійного страхування в Україні // Социальная экономика. – 2012. – № 3. – С. 64–72.

Аналітичні записки про діяльність управління Пенсійного фонду України в м. Тернополі за 2010–2012 рр.

Звіти про виконання бюджету управління Пенсійного фонду України в м. Тернополі за 2010–2012 рр.

Куліков Ю., Михайленко Н. Окремі соціальні аспекти впровадження пенсійної реформи // Україна : аспекти праці. – 2011. – № 8. – С. 29–34.

Стожок Л. Напрями вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні // Україна : аспекти праці. – 2012. – № 1. – С. 13–19.

Мальований М. І. Аналіз соціально-економічних передумов реформування пенсійної системи України // Зб. наук. праць Луганського аграр. ун-ту / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ : Вид-во ЛАНУ, 2011. – № 38 (50). – С. 145–152.

http://www.pension.kiev.ua.

http://www.padko.kiev.ua.

http://mypensia.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019