МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ТА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ АКУМУЛЯЦІЇ ЗОВНІШНІХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ

Ольга Михайлівна Карапетян

Анотація


Карапетян О. М. Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави.

 

Досліджено наслідки залучення зовнішніх позик для національної економіки залежно від терміну залучення коштів та продуктивності їх використання. Проаналізовано соціально-економічні наслідки надмірної акумуляції зовнішнього боргу в короткостроковому періоді. Емпірично оцінено характер функціональних залежностей зовнішнього боргу з основними макроекономічними показниками.

 

Karapetjan O. Macroeconomic effects and socio-economic impact accumulation of external debt liabilities.

 


The effects of attracting foreign loans for the national economy are investigated, depending on the time of funding and the productivity of their use. The socio-economic impact of overaccumulation of external debt in the short term are analysed. Empirically assessed the nature of the functional dependence of the external debt of the main macroeconomic indicators.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юрій С. І. Управління зростанням на основі боргу і Україна // Журнал європейської економіки. – 2007 – Том 6 (№1) – С. 6–27.

Данилов Ю. А. Рынки государственного долга : Мировые тенденции и российская практика. – М. : ГУВШЭ, 2002. – 432 с.

Царук О. В. Макроекономічні ефекти державного боргу як об’єкт статистичного вивчення // Статистика України. – 2006. – №2. – С. 21–25.

Фінанси : Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

Buchanan J. Public fi nance of democratic process [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.econlib. org /library/Buchanan/buchCv4Contents.html.

Довідка щодо державного та гарантованого державою боргу у 2008–2012 рр. / Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish.

Вахненко Т. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин : Моногр. – К. : Фенікс, 2006. – 536.

Аналітично-статистичні матеріали про стан платіжного балансу та зовнішнього боргу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publication/Of_vydan.htm.

Основні макроекономічні показники за 2000–2012 рр. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Мироненко Т. В., Костогрыз В. В. Государственный долг Украины и проблемы его обслуживания // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1 . – С. 271–279.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019