ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ДОСЛІДНО-КОНСТРУК- ТОРСЬКИХ РОБІТ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

Олексій Олександрович Молдаван

Анотація


Молдаван О. О. Податкові інструменти стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у світовій практиці.

 

Проаналізовано різні види податкових інструментів стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДККР), а також механізми їх адміністрування у країнах, що досягли найбільшого прогресу в розбудові інноваційної моделі економіки. Розглянуто переваги та недоліки цих інструментів, оцінено ефективність їх застосування. Проілюстровано тенденцію до зростання поширеності податкових інструментів в рамках державної політики стимулювання інноваційного розвитку у світі.

 

Moldovan O. Tax incentives management for R&D promotion in the world practice.

 


The different types of tax instruments to promote R&D are analysed, as well as mechanisms for their management in the countries that have achieved essential progress in the development of innovative economy. The advantages and disadvantages of the different fiscal tools are considered as well as their effectiveness are evaluated. The global trend of increasing popularity of tax instruments within public policy to promote innovative activity is considered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Palazzi P. Taxation and innovation // OECD taxation working papers. – 2011. – № 9. – OECD publishing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/5kg3h0sf1336-en

Налоговое стимулирование инновационных процессов / Н. И. Иванова, Г. И. Дежина, А. В. Федорченко и др. ; под ред. Н. И. Иванова. – М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 160 c.

The international experience with R&D tax incentives : analytical report / United States senate committee on finance, Organization for economic cooperation and development, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/OECD%20SFC%20Hearing%20testimony%209%2020%2011.pdf.

The Best ways to encourage innovation: tax credits. A review of r&d incentives offered by 14 countries / Deloitte Poland, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.deloitte.com/view/en_PL/pl/services/tax/grantsandincentives/b28dff00cbd5b210VgnVCM1000001956f00aRCRD.htm.

Science, technology and industry scoreboard 2009 / OECD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd-ilibrary.org/science-andtechnology/oecd-science-technology-and-industryscoreboard-2009_sti_scoreboard-2009-en.

Frascati Manual. Proposed standard practice for surveys on research and experimental development 6th edition / OECD, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oecd.org/sti/frascatimanual.

Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. – 3rd-edition / OECD, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oecd.org/sti/oslomanual.

Про оподаткування прибутку підприємств : закон України від 28.12.1994 № 334/94- ВР (не чинний).

Режим доступу: www.pwc-global-research-development-incentives-group-november-2012-pdf.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019