ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Михайло Богданович Вітер, Мирон Ананійович Сендзюк, Олена Віталіївна Тищенко

Анотація


Вітер М. Б.,  Сендзюк М. А., Тищенко О. В. Інформаційна взаємодія державних органів у системі управління державними фінансами.

 

Здійснено аналіз процесу інформаційної взаємодії державних органів у системі управління державними фінансами. Визначено та систематизовано види такої взаємодії, проаналізовано проблеми, що виникають при горизонтальній та вертикальній взаємодії органів управління державними фінансами та запропоновано шляхи удосконалення різних видів взаємодії.

 

Viter M., Sendzjuk M., Tyshchenko O. State authorities’ information interaction in the system of state finances management.

 


The article presents research of the state authorities’ information interaction process in the system of state finances management. The types of such interaction are determined and systemized, problems that encountered in the horizontal and vertical interaction of public finance management are analyzed and ways of improving the different types of interactions are proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Іванов М. М. Інформаційно-аналітична система моделювання формування дохідної частини місцевого бюджету // Економіка : проблеми теорії та практики. – Д., 2002. – Вип. 154. – С. 229-233.

Сенченко В.Р. Інформаційно-аналітична технологія підтримки контролю виконання державного бюджету // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – К., 2002. – Том 4, № 4. – 35–47 с.

Нестеренко O. B. Основні засади забезпечення інформаційної взаємодії автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади // Зв’язок. – 2005. – № 5. – С. 2–6.

Моделювання процесів обміну інформацією в інтегрованій міжвідомчій інформаційній системі / В. А. Алексеєв, С. А. Ільїн, B. C. Терещенко // Проблеми програмування. – 2006. – № 2–3. – С. 548–559.

Peng Liu, Amit Chetal. Trust-based secure information sharing between Federal Government Agencies // Journal of the American society for information science and technology. – 56(3) : 283–298.

Нормативно-правове забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади при організації бюджетного процесу / М. Б. Вітер, М. А. Сендзюк, О. В. Тищенко // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – С. 20–27.

Наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2005 р. № 490 “Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Державним казначейством України у новій редакції” (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish.

Сендзюк М. А., Вітер М. Б. Інформаційні системи і технології в економіці : Навч. посібн. – К. : КНЕУ, 2011. – 422 с.

Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2008 р. № 943 “Про затвердження Порядку обміну фінансово-економічними даними в інформаційно-телекомунікаційній системі “Фінанси” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0713-08.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019