МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: МІКРОАНАЛІЗ З ПОЗИЦІЇ ПЕРСПЕКТИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Євген Миколайович Скок

Анотація


Скок Є. М. Міжбанківський кредитний ринок України: мікроаналіз з позиції перспектив забезпечення цінової стабільності.

 

Розглянуто тенденції макрорівня міжбанківського кредитного ринку України під час та після фінансово-економічної кризи 2008 року в контексті макроекономічного розвитку держави. Проаналізовано основні зміни в політиці НБУ у сфері міжбанківського кредитування під впливом формування пріоритету забезпечення цінової стабільності.

 

Skok Je. Ukrainian interbank credit market: analysis from position of prospects providing of price stability.

 


The main tendencies of the Ukrainian interbank credit market during and after 2008 year financial and economic crisis are investigated in the context of the country macroeconomic development. Basic changes are analysed in politics of National bank of Ukraine in the sphere of the interbank crediting under infl uence of priority of price stability providing.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік, схвалені рішенням Ради Національного банку України від 05 вересня 2012 року № 16.

Постанова Правління Національного банку України № 319 від 11.10.2008 р.

Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 р. № 259.

Про вдосконалення процедури підтримки ліквідності банків : Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 262.

Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : Постанова Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 р. № 378.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2009 р. № 511.

Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV.

Офіційне інтернет-представництво Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019