ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Ганна Вікторівна Разумова, Дар’я Андріївна Соколова

Анотація


Разумова Г. В., Соколова Д. А. Теоретичні та прикладні аспекти фінансової стійкості комерційних банків.

 

Проаналізовано підходи до визначення фінансової стійкості. Проведено розрахунок показників фінансової стійкості на прикладі комерційного банку ПАТ “ОТП Банк”. Визначено фактори, що впливають на фінансову стійкість комерційного банку.

 

Razumova H., Sokolova D. Theoretical and applied aspects of financial resilience of the commercial bank.

 


The approaches to determining the financial resilience of the commercial bank are analysed. The calculation of financial stability indicators in the example of a commercial bank JSC “OTP Bank” is developed. The factors that affect the financial stability of a commercial bank are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. – М. : Кнорус, 2009. – 768 с.

Звітність ПАТ “ОТП Банк” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports.

Корнилюк Р. Рейтинг устойчивости банков. Методика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.com.ua/banks/rating/method.

Рейтинг устойчивости банков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.com.ua/banks/rating.

Тимошенко О. П. Проблеми та шляхи забезпечення стійкості фінансової системи України // Інвестиції. – 2009. – № 9. – С. 28–30.

Тичина В., Задніпровська О. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світі Базеля ІІ // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 1/141. – С. 45–47.

Фінансова стійкість банку. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123698.

Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : Підручник. – К. : Знання, 2006. – 439 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019