СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Оксана Михайлівна Леськів, Юлія Миколаївна Галіцейська

Анотація


Леськів О. М.,  Галіцейська Ю. М. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України.

 

Проаналізовано сучасні тенденції валютного ринку України, розглянуто причини курсових коливань та дестабілізації, запропоновано заходи, які сприятимуть подальшому стабільному розвитку валютного ринку країни.

 

Leskiv O., Halitseyska Ju. The modern state of Ukrainian currency market.

 


The modern trends of Ukrainian currency market are analysed; the reasons of fluctuations of exchange rates and destabilization of currency market are examined; the measures which will contribute to the further stable development of currency market of the country are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюлетень Національного банку України за 2014 рік / Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.

Дуда Б. Деякі особливості державного регулювання валютного ринку України [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу : http:// news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2013/12/02/314011.

Козакевич О. Валютний ринок України : аналіз поточних тенденцій та особливостей розвитку [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу : http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/57.pdf.

Марчак Д. Валютне відлуння [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta. dt.ua/finances/valyutne-vidlunnya-yak-grivnyareaguvala-na-boyovi-diyi-v-centri-stolici-.html.

Основні тенденції валютного ринку України за 2014 рік // Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58039.

Павлoва O. Сучасний станвалютнoгo ринку України та прoблеми йoгo функціoнування // Ефективна екoнoміка – 2013. – №10 [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2046.

Платіжний баланс: місячні дані (попередня оцінка) // Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44464.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019