ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

Олександр Миколайович Залєтов

Анотація


Залєтов О. М. Вплив глобалізації світової економіки на державне регулювання страхового ринку.

 

Розглянуто сутність глобалізації світової економіки та її вплив на розвиток страхового ринку. Запропоновано заходи щодо удосконалення державного регулювання страхового ринку України в сучасних умовах посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі, що передбачають запровадження інституту саморегулювання.

 

Zaljetov O. Impact of world economy globalization on the state regulation of insurance market.

 


The essence of globalization of the world economy is considered and its impact on the insurance market. There measures to improve state regulation of the insurance market of Ukraine are offered in modern terms, involving the introduction of self-regulation.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Fabozzi R., Modigloani F. Capital markets : institutions and instruments, Prentice Hall, Englewood Cliffs. – NJ, 2005. – 201 р.

Peter S. Readings on financial institutions and markets. – Irwin, Homewood, IL, 1993. – 134 р.

Джучі Р., Хенке Ф. Значення ринку страхування для економічного розвитку України : аналіз та рекомендації для економічної політики // Страхова справа. – 2004. – № 1. – С. 70–75.

Жаліло Я. А. Економічна безпека країни як інтегральна характеристика стану економічної системи // Вісник УБЕНТЗ. – 1998. – № 6.

Мамедов А. А Генезис финансово-правового регулирования страховой деятельности / А. А. Мамедов // Страховое дело. – 2003. – № 9. – С. 34–37.

Мамедов А. А. Финансово-правовые проблемы страхования в России. – М. : Юриспруденция, 2005. – 300 с.

Насырова Г. А. Модели государственного регулирования страховой деятельности // Вестник Финансовой академии. – 2003. – № 4. – С. 51–52.

Панков Ю. В. Финансовая безопасность страховщика как атрибут страховой культуры. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://zhumal.lib.ru/p/pankow_i_w/financialdoc. shtml.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019