ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Ірина Григорівна Ткачук, Роман Іванович Щур

Анотація


Ткачук І. Г., Щур Р. І. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів розвитку регіонів.

 

Розглянуто проблеми фінансового забезпечення нульових інвестиційних проектів. Виокремлено джерела фінансування та алгоритм фінансування нульових інвестиційних проектів. Розроблено структурно-логічну схему фінансового забезпечення державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері.

 

Tkachuk I., Roman Shchur R. Financial providing of investment projects with regional development.

 


The problems with financial providing of zero investment projects are considered. Sources and algorithm of financial of zero investment projects are distinguished. The structural and logical system of financial providing of state private partnership is worked out in investment sphere.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бояринова К. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 4. – С. 32–38.

Ткачик Ф. Інвестиційний проект : сутність, методи оцінки та джерела фінансування // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 398–401.

Туманова О. А. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності на підприємствах сільського господарства регіону // Агросвіт. – 2007. – № 22. – С. 19–22.

Гнип Н.О. Формування фінансового потенціалу підприємства за джерелами фінансування // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – 2011. – № 5’2011 [24]. – С. 270–274.

Міщук О. В. Фінансове забезпечення економічного зростання : теоретичний аспект // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 2. – С. 9–12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019