ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

Олександр Валерійович Дзюблюк, Любов Мирославівна Прийдун

Анотація


Дзюблюк О. В., Прийдун Л. М. Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку.

 

Обґрунтовано теоретичні засади вдосконалення кредитного ризик-менеджменту банку. Запропоновано власне трактування поняття “організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку”, здійснено моделювання зазначеного механізму, проаналізовано та охарактеризовано його складові елементи. Оцінено вплив організаційно-економічного механізму управління кредитним ризиком на ефективність кредитної діяльності комерційних банків.

 

Dzyublyuk O., Pryjdun L. Organization and economic mechanism of banks credit risk-management.

 


Theoretical principles of banks credit risk-management improvement are analysed. The author also proposes the own interpretation of the term “organizational-economic mechanism of banks credit risk management”, carries out modeling of the mechanism, defines and characterizes its components. Assessment of the impact organizational-economic mechanism of credit risk management on the commercial banks crediting efficiency is conducted.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Д’яконов К. Концептуальні засади удосконалення механізму управління кредитним ризиком в банку // Финансы, учет, банки. – 2010. – № 1(16). – С. 164–171.

Куликов Ю., Інюшин А. Шляхи зниження кредитного ризику комерційного банку // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 136–143.

Кузьмак О. Ефективна система ризик-менеджменту як дієвий засіб забезпечення стійкості банківських установ // Вісник Хмельницького національного університету – 2011. – № 2 (Т.2). – С. 164–166.

Хайлук С. Формування критеріїв комплексної моделі оцінювання ефективності банківської системи // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 2 (14). – С. 260–263.

Череп А., Ниценко А. Управління кредитними ризиками як фактор підвищення ефективності банківської діяльності // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 44–49.

Методологічні аспекти ефективності кредитної діяльності банку / В. Волкова, Н. Волкова, П. Правдивцев // Економіка і організація управління. – 2011. – Вип. 10. – С. 47–52.

Галайко Н. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 132–140.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019