ПРОБЛЕМАТИКА ПОСИЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ГАРАНТІЙ В РОБОТІ СЛУЖБОВЦІВ ФІСКАЛЬНИХ СТРУКТУР

Тетяна Леонтіївна Желюк

Анотація


Желюк Т. Л. Проблематика посилення профілактичних гарантій в роботі службовців фіскальних структур.

 

Обґрунтовано сутнісні детермінанти та структуровано гарантії посадової діяльності службовців фіскальних органів. Зроблено акцент на підвищенні інституційної спроможності профілактичних гарантій як інструменту забезпечення якості виконання посадових обов’язків. Доведено, що саме профілактичні гарантії повинні стати в правовому статусі службовців фіскальних органів основним інструментом протидії та нівелювання наслідків можливих посадових зловживань.

 

Zheljuk T. Strengthening preventive warranties with officials fiscal structures.


The essential determinants of activity, security officers fiscal authorities are proved. Accent is done on improving institutional strengthening preventive safeguards as the instrument of providing quality of implementation of post obligations. Proved that prevention should be a guarantee in the legal status of employees of the main instrument of fiscal counter and avoid possible effects of public abuse.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році – К. : Міністерство юстиції України, 2014. – 74 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua.

Звіт за результатами дослідження “Корупція та корупційні ризики в державних адміністративних органах : громадська думка населення України, підприємців, експертів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.minjust.gov.ua/21891.

Global Competitiveness Index (GCI) : Звіт СЕФ за 2007-2014 рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cesifo-group.de.

Тлумачний словник Даля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovardalja.net/letter.php?charkod=195.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк та ін. – К. : НАДУ при Президентові України, 2011. – Т. 6 : Державна служба / Наук.-ред. колегія : С. М. Сєрьогін, В. М. Сороко та ін. – 2011. – 524 с.

Державна служба : Навч. посібник / Кол. авт. за ред. С. М. Сєрьогіна. – К. : ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2012. – 526 с.

Про державну службу / Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI.

Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minregion.gov.ua.

Стельмащук А. С. Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 125–129.

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:centr.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019