МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Інна Миколаївна Серватинська

Анотація


Серватинська І. М. Моделі соціальної політики та соціального страхування: світовий і вітчизняний досвід.

 

Проаналізовано європейську та вітчизняну моделі соціальної політики, виявлено переваги та недоліки функціонування систем соціального страхування в межах заявлених моделей. Оцінено передумови соціального страхування в європейських моделях соціальної політики із застосуванням макроекономічних індикаторів. Запропоновано напрями удосконалення вітчизняної моделі соціальної політики та поліпшення ефективності соціального страхування в Україні на основі проаналізованого світового досвіду.

 

Servatynska I. Models of social policy and social insurance: international and domestic experience.

 


The European and national models of social policy are analysed. The advantages and disadvantages of the operation of social insurance within the limits of the stated model are discovered. The prerequisites for social insurance in the European social policy models with the use of macroeconomic indicators are reviewed. Recommendation to improve of national model of social policy and improve the effectiveness of social insurance in Ukraine on the basis of analyse the international experience are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. – Cambridge, 1990. – 248 p.

Болотіна Н. Б. Право соціального захисту : становлення і розвиток в Україні. – К. : Знання, 2005. – С. 9.

Трансформаційна економіка : Навч. посіб. / В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін. ; За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 117.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : закон України від 14.01.1998 № 16/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/16/98-ВР.

Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Антропов В. Модели социальной защиты в странах ЕС. – Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 11. – С. 70–77.

Ільчук Л. Світовий досвід моделей соціальної політики та їх можливість використання в Україні / Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України. Національна академія наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_conten t&vi ew=article&id=363:2014-02-21-06-52- 37&catid=20:2010-06-13-21-06-26&Itemid=27.

Trading economics 2013. – Sweden, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.tradingeconomics.com/sweden/indicators.

Trading economics 2013. – Germany, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.tradingeconomics.com/germany/indicators.

Trading economics 2013. – United Kingdom, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.tradingeconomics.com/unitedstates/indicators.

Trading economics 2013. – Ukraine, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// ru.tradingeconomics.com/ukraine/indicators.

Статистична інформація Шведської податкової служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.skatteverket.se.

Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів Швеції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.skatteverket.se.

Офіційний веб-сайт Федерального міністерства фінансів Німеччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. bundesfi nanzministerium.de.

Офіційний веб-сайт Міністерства фі- нансів Великобританії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office.

Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів за січень-грудень 2013 року Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua.

Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Павленко В. Сучасні технології у сфері соціальних послуг // Урядовий кур’єр. – № 65. – 2007. – С. 6.

Пасічник Ю. Бюджетне забезпечення державних соціальних програм / Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія : Економічні науки. – 2014. – Ч. ІІ. Т. 1. – С. 4–8.

Україна як соціальна держава : гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? / За заг. ред. В. Воротіна. – К.: НІСД, 2008. – 42 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019