ТРАНСФЕРТ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Віталій Семенович Толуб'як

Анотація


Толуб'як В. С. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України.

 

Проаналізовано обсяги надходжень міграційного капіталу в Україну та його співвідношення з основними макроекономічними і соціальними показниками. Встановлено, що грошові перекази українських мігрантів є суттєвим додатковим доходом для населення. Аргументовано їх позитивний вплив на платіжний баланс, соціально-економічний розвиток домогосподарств та країни в цілому.

 

Tolubjak V. Transfers of remittances of migrant workers as a factor of socio-economic development of Ukraine.

 


The volume of revenues migration of capital in Ukraine are analysed and its relationship with key macroeconomic and social indicators. Established that remittances Ukrainian immigrants is an essential additional income for the population. The impact on the balance of payments, social and economic development of households and the country as a whole is argued.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гайдуцький А. П. Міграційний капітал : теорія, методологія, практика. – К. : ТОВ “Інфосистем”, 2010. – 446 с.

Гайдуцький А. П. Міграційний клондайк для України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/ international/migraciyniy-klondayk-dlya-ukrayini-ukrayina-mozhevp-yatero-zbilshiti-groshovi-perekazi-migrantivyakscho-skoristayetsya-dosvidom-filippin-html.

Гайдуцький А. П. Скасування візового режиму з ЄС : можливості й ризики для України. Чому до наслідків потрібно готуватися уже зараз. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/international/ skasuvannya-vizovogo-rezhimu-z-yes-mozhlivostiy-riziki-dlya-ukrayini-chomu-do-naslidkiv-potribnogotuvatisya-vzhe-zaraz-_html.

Кількість мігрантів у світі становить 232 млн. осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/news/society/kolichestvo-migrantov-v-mire-sostavlyaet-232-mlnchelovek-12092013083200.

Кравчук К. Скільки українців працює за кордоном? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://society.lb.ua/life/2013/11/28/243134_skilki_ukraintsiv_pratsyuie.html.

Лібанова Е. Міграційні трансферти. Бідність і нерівність в Україні // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України. – К. : НІСД, 2011. – С. 18.

Малиновська О. А. Перекази мігрантів з-за кордону та можливі заходи щодо їх заохочення та ефективного використання. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/ articles/1276/.

Овчарова Л. Приватні грошові перекази і розвиток економіки // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : Зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / Упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 344 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.

Овчарова Л., Боденко В., Хоменко Л. Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: світові тенденції // Дослідження міжнародної економіки : Зб. наук. праць. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Випуск 4 (69). – С. 101–110.

Огляд приватних грошових переказів в Україну / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank. gov.ua/doccatalog/document?id=73841.

Олійник В. В., Фурсова О. В. Міграційний капітал як фактор розвитку національної економіки в умовах глобальної нестабільності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/2539.

Осокина В., Руденко Н. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2013. – № 10 (151). – С. 67–72.

Позняк А. И. Современная миграционная ситуация и проблемы формирования миграционной политики в Украине // Демоскоп Weekly. – 2007. – 16–17 апреля. – № 285–286.

Украинские гастарбайтеры составляют более 10% всех мигратов мира // Работа & Зарплата. – 2006. – 21 августа. – № 24. – С. 7–8.

Ratha D. Leveraging remittances for development /Migration Policy Institute. – Policy brief. – June. – 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.migrationpolicy.org/ pubs/MigDevPB_062507.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019