СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Тетяна Миколаївна Болгар

Анотація


Болгар Т. М. Сучасний стан проблемних активів у бінківській системі України.

 

Проаналізовано динаміку обсягів наданих кредитів та простроченої заборгованості за кредитами у 2007–2013 рр. Обґрунтовано прямий зв’язок між величиною проблемного портфеля та фінансовим результатом діяльності банківської установи. Досліджено проблеми та визначено причини, що впливають на обсяги простроченої заборгованості банків України.

 

Bolgar T. The modern state of problem assets in the banking system of Ukraine.

 


The dynamics of given loans and outstundiry debt after credits 2007–2012 is analysed. The direct relation between the size of the problem portfolio and financial activity of the banking institution is grounded. The problems and the causes that affect the volume of overdue indebtedness of banks in Ukraine are investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Тенденции и перспективы развития рынка проблемных активов банков Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/img/st_img/Pressrelease/2011/09.06.2011/Final_Report_RU3005. pdf.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.

Про затвердження Порядку формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості. Постанова Правління Національного банку України № 424 від 13.09. 2010 р.

Жук К. Проблемная задолженность банков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.director.com.ua/banki-i-finansy/problemnaya-zadolzhennost-bankov.

Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву. Постанова НБУ № 172 від 01.06.2011 р.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 280 с.

Вовк В. Я., Хмеленко О. В. Кредитування і контроль : Навч. посібн. – К. : Знання, 2008. – 463 с.

Обзор украинского рынка проблемных активов в контексте развития проффесиональных участников [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor-ukrainskogo-rynka-problemnyh-aktivov-v-kontekste-razvitiya-professionalnyhuchastnikov.

Дєнков Д. Банки таємно продають проблемні борги? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrrudprom.com/digest/ Banki_tamno_prodayut_problemn_borgi.html.

Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. Постанова Правління Національного банку України № 23 від 25.01.2012 р.

Гриньков Д. Объем задолженности банкам продолжает увеличиваться [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tristar.com.ua/2/art/obem_zadoljennosti_bankam_prodoljaet_ uvelichivatsia_22708.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019