ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЇХ РИНКОВУ ВАРТІСТЬ

Роман Ігоревич Заворотній

Анотація


Заворотній Р. І. Вплив фінансового стану нафтопереробних підприємств України на їх ринкову вартість.

 

Проаналізовано зв’язок між динамікою фінансового стану підприємства та щорічними обсягами його грошової доданої вартості з використанням трьох дискримінантних моделей оцінки фінансового стану вітчизняних нафтопереробних підприємств. Досліджено вплив фактичного і ринкового розмірів середньозваженої вартості капіталу підприємства на обсяги його грошової доданої вартості.

 

Zavorotniy R. Influence of a financial position of the oil refineries on their value.

 


Connection between dynamics of a financial position of the enterprise and annual volumes of its cash value is analysed. Using of three various discriminant models, which define a financial position of the Ukrainian oil refineries. Influence of the actual and market sizes of the weighted average cost of corporate capital is investigated on the sum of cash value added.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Заворотній Р. І. Фінансова оцінка бізнесу : теорія, практика та інноваційні підходи : Монографія. – К. : КНЕУ, 2012. – 295 с.

Заворотній Р. І. Методологія формування системи стратегічних орієнтирів розвитку підприємства в контексті фінансового управління вартістю // Економіка & Держава. – 2014. – № 11. – С. 42–47.

Куюн С. Дорогой Игорь Валерьевич // Зеркало недели. – 2014. – № 28. – С. 8. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.zn.ua/energy_market/dorogoy-igor-valerevich-_.html.

Суков А. Генпрокуратура всерьез взялась за нефтяной бизнес Коломойского // Капитал. – 2014. – № 126 (303). – С. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.capital. ua/ru/publication/27492-genprokuratura-vzyalasza-kolomoyskogo-protiv-ukrnafti-vozbuzhdenougolovnoe-delo.

МВД намерено вернуть Одесский НПЗ в госсобственность, а арестованные бензин и солярку Курченко – продать // Зеркало недели, 31.03.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zn.ua/ECONOMICS/mvdnamereno-vernut-odesskiy-npz-v-sobstvennostukrainy-a-arestovannye-benzin-i-solyarukurchenko-prodat-142284_.html.

Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.

Терещенко О. О., Бабяк Н. Д. Фінансовий контролінг : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2013. – 407 с.

Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз : Навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Національного банку України № 279 від 06.07.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00.

Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями // Постанова Національного банку України № 23 від 25.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

Дамодаран А. Инвестиционная оценка : Инструменты и методы оценки любых активов : Пер. с англ. – 2-е изд., исправл. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 1341 с.

Стоимость компаний : оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин : Пер. с англ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2005. – 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019